Vijesti » Vijesti iz Saveza » Upute ravnateljima škola i voditeljima ekipa

Upute ravnateljima škola i voditeljima ekipa

Image - Upute ravnateljima škola i voditeljima ekipa

Molimo sve ravnatelje i voditelje škola čije će se ekipe natjecati na Završnici državnog prvenstva da pročitaju važene upute.

PDF icon UPUTE RAVNATELJIMA ŠKOLA I VODITELJIMA EKIPA KOJE ĆE NASTUPITI NA ZAVRŠNICI DP-a (574 KB)

  Poštovani ravnatelji / voditelji,

   ovim putem želimo vas zamoliti za maksimalnu suradnju, ali i odgovornost, kako bi na radost učenika  nadolazeća  nam  Završnica  Državnog  prvenstva  školskih  športskih  društava  Republike Hrvatske protekla u najboljem redu. Ekipa vašeg školskog športskog društva tijekom cijele školske godine ostvarivala je najbolje rezultate te su potpuno zaslužno ostvarili pravo nastupa na Završnici Državnog prvenstva. Svjesni činjenice kako je pored športskog dijela, budući se radi o učenicima, izuzetno važan i odgojno – obrazovni dio,  ovim putem molimo vas da vodite računa o tome. Molimo vas da ove upute proučite te se ponašate u skladu s njima, a sve kako bi Završnica Državnog prvenstva bila što kvalitetnija.

   Završnica Državnog prvenstva se održava u  gradovima  Istarske županije, a smještaj  je organiziran  u  hotelu  Delfin  (Poreč). Natjecanja se ove godine održavaju od  02.  do  04.  svibnja  za osnovne škole, od 04. do 06. svibnja za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju te od 06. do 08. svibnja za srednje škole. Završnica Državnog prvenstva održava se u 11 športova za osnovne škole te u 8 sportova za srednje škole.

 Za sve ekipe, Hrvatski školski športski savez organizira prijevoz iz mjesta  u  kojem  se  nalazi škola. RASPORED POLASKA AUTOBUSA (vrijeme i mjesto polaska), koji je sastavio  Uniline d.o.o. iz  Pule, zadužen za usluge prijevoza na Državnom prvenstvu, naći ćete na web  stranici  Hrvatskog školskog športskog saveza (www.skolski-sport.hr;)  zajedno  s  ovim  uputama.  Napominjemo  da  na mjestu polaska autobusa treba biti najmanje 15 minuta ranije.   

Za sve sudionike osiguran je puni pansion koji započinje prvi  dan  (02.  ili  06.)  s večerom,  a završava zadnji dan (04. ili 08.) s ručkom. Nakon svečanog zatvaranja predviđen je povratak kući. 

 

 

UPUTE VODITELJIMA EKIPA  

1.  voditelji ekipa obavezni su upoznati se sa svim odredbama Propisnika Državnog prvenstva školskih športskih društava RH  te iste poštivati u protivnom  će im se izreći disciplinska mjera  sukladno  Disciplinskom pravilniku HŠŠS  (oba  dokumenta  nalaze  se  na  web  stranici HŠŠS);

2.  kako  se  sva  natjecanja održavaju istodobno na raznim lokacijama, svaka  ekipa  mora  imati svog voditelja;  

napomena:  osim gore navedenih dokumenata za identifikaciju učenika ne priznaje se niti jedan drugi dokument ni u kojim uvjetima. Ukoliko netko od učenika nema ispravnu dokumentaciju, ni  pod kojim uvjetima ne može nastupiti na natjecanju.  

4.  učenici koji nisu upisani u prijavni list  koji  je  prethodno  poslan u HŠŠS  do  27.  travnja  2012. godine, nemaju pravo nastupa na Završnici DP;

5.  na Završnicu DP smiju doći isključivo voditelji koji su upisani u prijavni list koji je  prethodno poslan  u  HŠŠS  do  27.  travnja  2012.  godine.  Ekipi čiji voditelj nije upisan u  prethodno poslan u HŠŠS neće se dozvoliti nastup na Završnici DP.  Voditelju  koji  nije  upisan  u prijavni list koji je prethodno poslan u HŠŠS dozvoliti će se vođenje ekipe jedino ukoliko sa sobom  ponese  ovjerenu  potvrdu  ravnatelja  škole  o  izmjeni  voditelja  koji  vodi  ekipu  na Završnicu DP;

6.  voditelji sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije voditelja;

7.  voditelj mora ispuniti tablicu s podacima učenika (tablica se nalazi u na kraju Uputa - (klikni i otvori))  – ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, adresa)  i  prilikom  akreditacije  ispunjenu  predati  koordinatoru na uvid, potom istu predati na recepciji hotela prilikom smještaja;

8.  ekipa se sastoji od natjecatelja (broj natjecatelja definiran je u Propisniku) i jednog voditelja – školama nije dozvoljeno umjesto natjecatelja slati još jednog ili više voditelja;

9.  u  autobus  zajedničkog  prijevoza  smije  se  ukrcati  maksimalno  onoliko  osoba  koliko  je Propisnikom dopušteno (učenici/natjecatelji + voditelj);

10.  sudionici natjecanja obvezni su poštivati pravila ponašanja za vrijeme vožnje. Voditelj odgovara  za ponašanje učenika za vrijeme putovanja (u slučaju bilo kakvog ne primjerenog ponašanja, voditelj i cijela ekipa bit će zamoljeni da napuste autobus te o svom trošku odu kući) i za vrijeme boravka na državnom prvenstvu. Sudionici su odgovorni za načinjenu štetu u autobusu za koju će sami snositi troškove;

11.  sudionici natjecanja dužni su se brinuti o svojim osobnim ispravama i prtljazi;

12.  ako se u prtljazi sudionika nalaze dragocjeni predmeti, voditelji momčadi su dužni o tome na vrijeme obavijestiti prijevoznika kako bi on o tome vodio posebnu brigu. Ako se o tome na vrijeme ne daju podaci prijevozniku, sami će sudionici odgovarati  za  eventualni  nestanak predmeta;

13.  u  autobuse,  kao  i  u  smještajne  objekte  STROGO  JE  ZABRANJENO  UNOŠENJE ALKOHOLA. Ako se pronađe alkohol kod učenika, cijela momčad zajedno s voditeljem morat će se o svom trošku vratiti kući, a školi će biti izrečena kazna sukladno  Disciplinskom pravilniku HŠŠS;

14.  molimo ravnatelje da voditelje upozore da su odgovorni za ponašanje učenika u slobodno vrijeme, ali i na utakmicama. 

15.  posebno molimo ravnatelje da upozore voditelje i sudionike natjecanja da su također odgovorni  za  eventualno nastalu štetu u smještajnom objektu –  ako šteta bude počinjena, podmiriti će je sami sudionici  odnosno škola, o čemu će svaki voditelj momčadi prilikom akreditacije  o  tome  potpisati  izjavu  kojom  se  škola  obvezuje  podmiriti  svaku  namjerno počinjenu štetu u smještajnim objektima;

16.  bez potpisane izjave neće biti moguć ulazak u smještajne objekte;

17.  dolaskom u hotel Delfin (Poreč), voditelj momčadi mora se javiti koordinatoru športa i kod njega obavit akreditiranje te dobiti sve potrebne materijale i upute; 

18.  voditelji prilikom akreditiranja razmjenjuju kontakte s koordinatorima te dalje komuniciraju s istima o svim pitanjima;

19.  prilikom  akreditiranja,  voditelji  će  dobiti  detaljnu  satnicu  svakog  dana  te  raspored državanja natjecanja;

20.  prilikom  ulasku  u  sobe,  molimo  voditelje  da  obave  detaljan  pregled  sobe  kako  bi,  ukoliko ima potrganih ili pokvarenih stvari, odmah javili na recepciju i time izbjegli kasnije optužbe da su oni počinili štetu;

21.  sve ekipe obavezne su obaviti slikanje i to u predviđenim terminima (iste će dobiti po dolasku);

22.  svaki učenik treba imati zdravstvenu iskaznicu. Prijevoznik tijekom prijevoza osigurava putnike, a HŠŠS je zaključio posebnu policu osiguranja za sve sudionike u slučaju nezgode, odnosno ozljede na športskom natjecanju;

23.  na svakoj lokaciji gdje će se održavati školska športska natjecanja osigurana je nazočnost liječnika;

24.  sve  ekipe  DUŽNE  SU  prisustvovati  sveukupnom  natjecanju,  uključujući  otvaranje  i zatvaranje DP, a isključivo HŠŠS može iz opravdanih razloga nekoj ekipi odobriti izostanak s dijela natjecanja, ukoliko to pismeno zatraže od Organizacijskog odbora i isti im odobri;

25.  ekipe koje se natječu u športskim igrama (nogomet, rukomet, košarka i odbojka) dužne su ponijeti dvije (2) garniture dresova, jednu svijetlu i jednu tamnu;

26.  ekipe koje se natječu u športskim igrama (nogomet, rukomet, košarka i odbojka) dužne su ponijeti sa sobom lopte za zagrijavanje dok će organizator osigurati lopte za natjecanja;

27.  ekipe  smiju  nastupati  isključivo  u  dresovima  ŠŠD-a,  nikako  u  dresovima  s  klupskim obilježjima;

28.  voditelj skrbi o tome da se učenici na vrijeme probude, obave jutarnje higijenske potrebe, doručkuju i stignu na mjesto polaska zajedničkog autobusa (parkiralište) za lokalni transfer (autobusi ne čekaju nikoga); 

29.  autobusi će imati vidljive natpise športova i gradova gdje se održavaju pojedina natjecanja po športovima;   

  Posebnu pozornost skrenemo ravnateljima koji s učenicima šalju voditelje, a isti nisu djelatnici škole, već su treneri klubova, pri tom poštujući Zakone o športu i školstvu,  da  ih  upozore  kako  za ponašanje učenika odgovaraju ravnatelju škole koji ih je uputio s učenicima.  I na kraju, molimo škole sudionice Završnice  Državnog prvenstva školskih športskih društava 2012., odnosno njihove ravnatelje i voditelje da se pridržavaju ovih uputa kako bismo svi zajedno uspjeli u cjelokupnoj organizaciji prvenstva. 

 Također, skrećemo vam pažnju kako se Državno prvenstvo organizira temeljem PROPISNIKA DRŽAVNOG PRVENSTVA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA  i  molimo  vas  da  upoznate  sve natjecatelje, ali i voditelje s važnim odredbama navedenoga Propisnika. 

 

Propisnik Državnog prvenstva, ali i sve ostale potrebne informacije možete dobiti na:

www.skolski-sport.hr

tel: 01/6126-140

Srdačan športski pozdrav uz puno sreće i uspjeha na natjecanju,

 

PREDSJEDNIK

HRAVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA

 

Nikola Perković

 

-->