Vijesti » Abeceda univerzalne sportske škole » T - Trčanja

T - Trčanja

Image - T - Trčanja

TRČANJA U PROGRAMU UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE
Autor: Stjepan Crnokić, prof.

U organizaciji trčanja, koja kod djece i nisu neka omiljena aktivnost, treba ih provoditi kroz igre u kojima mogu sudjelovati svi bez obzira na brzinske i druge sposobnosti pojedinaca. Dobar primjer su različite štafetne igre u kojima se mogu natjecati u različitim skupinama, s brojnim zadatcima. Pretrčavanja dionica do 40m, prenošenja rekvizita, pretrčavanja prepona, trčanja po prirodi (travnatim površinama), zatim i u pravim atletskim uvjetima kao što su atletske staze sve su to načini kako sadržaje trčanja možemo učiniti zanimljivima. S obzirom da kod djece ove dobi možemo kvalitetno utjecati na aerobnu izdržljivost, potrebno je organizirati i poticati trčanja na duže vrijeme u svrhu podizanja aerobnog kapaciteta.
Djeca u prvom razredu bi trebala moći trčati u kontinuitet između 4. i 8. minuta, a kao orijentacijska vrijednost može se uzeti broj godina (9 godina starosti= 9 minuta trčanja). U provedbi ovog sadržaja važno je naučiti djecu ekonomičnom i jednakom tempu trčanja koji moraju znati izabrati prema vlastitim mogućnostima. Za pravilan izbor tempa trčanja kaže se  da je on dobro izabran ako dok trčimo  možemo istovremeno razgovarati s drugom djecom. (Brodtmann 1981,). Aerobna trčanja moraju se odnositi prvenstveno na zdravstvene efekte koji se mogu njima postići i zato je važno djecu upozoriti na nekoliko pravila u njihovoj realizaciji:
1.    Kod dužih trčanja nije važno trčati brzo-polako nego je važno imati cijelo vrijeme jednak tempo trčanja.
2.    Kod dužih trčanja nije važno da li si prvi ili tko je najdalje pretrčao nego je važno koliko si vremena proveo trčeći.
3.    Kod dužih trčanja nije važno da li si trčao brzo ili polako u odnosu na drugu djecu nego je važan tvoj izabrani tempo trčanja odgovara tebi.
4.    Ukoliko je izabrani tempo trčanja takav da možeš istovremeno razgovarati s svojim prijateljem onda je to tvoj pravilan tempo trčanja.
5.    Ako se nakon dužeg trčanja osjećaš  jako umorno onda si trčao prebrzo, bolje je da nakon dužeg trčanja imaš osjećaj da možeš još trčati.


Trčanja preko prepona predstavlja još jedan zanimljivi sadržaj iz atletike koji se treba koristiti u programu UŠŠ  imajući u vidu pravilan izbor prepona. Prepone prije svega ne smiju biti fiksne (najbolje je izbor plastičnih prepona) ni previsoke (do 60 cm), jer nije cilj da kod učenika izazivamo strah od prelaska preko prepona i potencijalnog ozljeđivanja. Udaljenost između prepona mora biti takva da učenici između dvije prepone ne izvode jako duge korake prije nego prelaze sljedeću preponu (HŰCKLEKEMKES 2005).  Kako ovaj sadržaj treba koristiti za razvoj ritma u trčanju treba izvoditi različite varijacije koraka 3, 4, 5 koraka između prepona. Organizacija ovog sadržaja se provodi kroz forme igara gdje je cilj pretrčavanje prepona, a ne njihovo preskakanje. Vježbe koje se koriste u realizacija trčanja preko prepona odnose se na učenje tehnike, zatim brzog trčanja preko različitih prepreka (dijelovi švedskog sanduka, čunjeva, kartonskih kutija), trčanja preko prepona postavljenih na različitim udaljenostima.

Primjeri vježbi za trčanje
1.    trčanja u mjestu, niski i visoki skip
2.    trčanje korak do korak, križni koraci
3.    trčanje s poskocima
4.    pravocrtno trčanje
5.    trčanje u natraške
6.    cik-cak trčanje
7.    slalom trčanje
8.    trčanje s promjenom brzine
9.    trčanje s okretom
10.    niski srednji i visoki start
11.    startovi iz različitih pozicija (čučnja, sijeda, ležanja na trbuhu/leđima, skleka, savijenih koljena /poskokom/sprint)
12.    startovi na različite signale (pljeskom, zviždaljkom, udaraljkama...)
13.    sprint iz niskog starta 10m, 15m, 20m, 25m
14.    trčanja s rekvizitima s palicama, loptama , preko vijače
15.    trčanja uz muziku
16.    trčanje uz i niz stepenice
17.    trčanje po puteljcima
18.    trčanje u parovima, kolonama
19.    trčanje preko prepreka (kapice, medicinke/lopte, čunjevi, prepone različitih visina do 60 cm.)
20.    pretrčavanje ispod dugačkog konopa
21.    brzo trčanje s novinama na prsima (pretrčavanje određene distance s ciljem da novine ne padnu)
22.    tračanje s različitim zadatcima (brzo, guranje lopte, doticanje oznaka, prenošenje rekvizita, preskakanja, provlačenja)
23.    trčanje po linijama u dvorani
24.    trčanja na određeno vrijeme 1 min,2min, 3min...
25.    trčanja po travi i vanjskim terenima
26.    vježbe tehnike predavanje štafete u mjestu i kretanju
27.    trčanja kroz štafetne igre i male igre


Prikazi organizacije atletskih sadržaja iz trčanja

Sprint trčanje u parovima
Trčanje se izvodi na znak s početne crte. Natječu se dva trkača tko će brže pretrčati zadanu dužinu staze (10m, 12m, 14m,...).Nakon što pretrče prvu stazu, par prelazi na sljedeću. U ovom zadatku su moguće različite varijante starta (niski, visoki), start na dogovoreni signal. Parovi se mogu u sljedećim rundama mijenjati.


Slalom trčanje između čunjeva
Zadatak je izvoditi slalom trčanje između čunjeva. Razmak između postavljenih čunjeva je različit, a start sljedećeg učenika je u trenutku kad učenik koji je krenuo dođe do prvog čunja. Da bi potaknuli brže trčanje možemo zadati zadatak da učenik iza proba dostići učenika ispred sebe.
IGRA: Sprint brojeva u krugu

Učenici su raspoređeni u krug i stoje na označenim mjestima i svaki ima odgovarajuću brojčanu oznaku s nasuprotno postavljenim učenikom pr. 1. Znak za start i brzu zamjenu mjesta daje voditelj izgovaranjem broja npr. 1 gdje učenici koji imaju taj broj što brže moraju zamijeniti svoja mjesta.

-->