Vijesti » Znanost kaže » Stavovi djece, članova školskih sportskih društava prema sportu

Stavovi djece, članova školskih sportskih društava prema sportu

Image - Stavovi djece, članova školskih sportskih društava prema sportu

Naš prvi prilog je istraživanje poljskog autora Rajmunda Tomika ( School sport clubs members attitudes towards physical education and sport, Journal of Human Kinetics, 2006) koji se bavio stavovima djece koja su uključena u školski sport prema tjelesnom odgoju i sportu.

Prema autoru, svrha edukacijskog procesa je promocija cjeloživotnog tjelesnog vježbanja, što znači da bi odrastao čovjek trebao biti uključen u svakodnevnu tjelesnu aktivnost, a to bi rezultiralo boljim zdravljem.

U Poljskoj, prema općoj strategiji edukacije, a čije je sastavni dio nastava tjelesne i zdravstvene kulture, naglašena je važnost osobnih stavova prema vježbanju, odnosno posebno je naglašeno kako pojedinac treba razviti odgovornost prema svom zdravlju i zdravlju drugih pojedinaca, razumjeti važnost tijela, zdravlja, higijene i tjelesne aktivnosti kao osnove za poštivanje sebe i drugih.

Razlog radi kojeg je provedeno istraživanje je taj što je autora zanimalo koji su edukacijski efekti školskih sportskih društava. Razliku stavova prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi i sportu, autor je uspoređivao među učenicima koji su uključeni u školska sportska društva i učenika vršnjaka koji nisu uključena u rad školskih sportskih društava.

Kao hipotezu svoga istraživanja, autor je pretpostavio kako će pozitivnije stavove prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi i sportu imati oni učenici koji su uključeni u školska sportska društva.

Autor je proveo istraživanje na uzorku od 623 slučajno odabrana školska sportska društva, gdje je na kraju 2704 učenika ispunilo upitnik prema kojem je kasnije vidio stavove učenika prema tjelesnoj aktivnosti.

Rezultatima upitnika, autor je zaključio kako su opći stavovi sve djece (onih koja jesu i ona koja nisu uključena u školska sportska društva) pozitivna prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi i sportu, međutim značajno veće vrijednosti dobivene su kod one djece koja su uključena u školska sportska društva.

Važnost uključenja što većeg broja djece u školska sportska društva trebao bi biti zadatak i Hrvatskoj jer važnost tjelesne i zdravstvene kulture, tjelesnog vježbanja stalno se naglašava kako u svijetu tako i kod nas. Stavovi se mogu mijenjati, a ovim je istraživanjem dokazano kako djeca koja su uključena u školska sportska društva imaju pozitivniju sliku o sportu i svakodnevnom tjelesnom vježbanju što kasniju u životu rezultira zdravljem i boljim općim stanjem čovjeka.  

-->