Vijesti » Školski sport u svijetu » Školski sport u Sloveniji

Školski sport u Sloveniji

Image - Školski sport u Sloveniji

Sport je moja životna energija – slogan je školskog sporta u Republici Sloveniji. Iako nemaju krovnu organizaciju školskog sporta, već koordinaciju aktivnosti provodi Institut za sport Republike Slovenije Planica, mora se priznati da za mlade u Sloveniji postoji dovoljan broj odličnih programa. U nastavku pogledajte o čemu je riječ.

 


Stvaranje uvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih koristeći sportske sadržaje jedna je od najvažnijih zadaća Republike Slovenije i svih koji rade s mladima . Osnovni cilj ponuđenih sportskih programa za djecu i mlade je što veća uključenost mladih u realizaciji programa, bez obzira na stupanj njihovih vještina i sposobnosti .
 
Zakon o športu i Nacionalni program športa u Republici Sloveniji temelj su sportskih programi za djecu i mlade i dio su sportske kulture. Oni proistječu iz obveznog odgojno-obrazovnog programa. Sve škole na državnoj razini, udruge ili privatne osobe djeci i mladima nude  na izbor nekoliko programa:

 

Školska sportska natjecanja – kao i u Hrvatskoj, natjecanja školskog sporta imaju nekoliko razina. Počinje se od među razrednih, pa među školskih, međugradskih, regionalnih natjecanjaa sve završava  finalnim državnim natjecanjem. Glavni cilj školskih natjecanja je okupiti što više učenika koji nisu uključeni u rad sportskih klubova.   

 

Malo sunce – Program je namijenjen djeci iz vrtića , 2.-6. godine života. Namjena je programa, obogatiti djetetovu motoričku aktivnost. Naglasak je na igri i zabavi s ciljem da djetetu bude ugodno. Program je podijeljen na 4 dobne skupine (2-3, 3-4, 4-5 i 5-6 godina starosti).

 

Zlatno sunce ­– program je namijenjen djeci od  pet do osam godina. Nastoji se obogatiti dječje slobodno vrijeme koristeći sportske objekte u svim godišnjim dobima . Program nema obilježja natjecanja i cilj nije osvajanje medalje. U programu je važno sudjelovati, stoga je i osmišljen tako da privuče onu djecu koja imaju manje motoričkog znanja i vještine. Ovaj program je u prošloj školskoj godini (2012./2013.) okupio 45.000 učenika.

 

Krpan - Sportski program je namijenjen djeci  u dobi devet do jedanaest godina . I u ovom programu nije cilj natjecanje , već  redovitim vježbanjem do novih sportske vještine i razvoja motoričkih sposobnosti.

Naučimo plivati - Primarna svrha programa je učenje plivanja u cilju povećanja broja djece plivača.

 

Hura, slobodno vrijeme - Program Hura,  slobodno vrijeme  osmišljen je  prvenstveno za mlade ljude koji žele provesti slobodno vrijeme vikendom i tijekom blagdana  na sportskim površinama te u društvu svojih vršnjaka

 

Zdrav životni stil - U rujnu 2010. s provedbom je počeo projekt zdravog načina života čija rad je djelomično financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond (za razvoj ljudskih resursa i prioriteta politike cjeloživotnog učenja). Zdrav stil života je projekt usmjeren na razvoj temeljnih motoričkih vještina, stjecanje motoričkih vještina, kao i promicanje zdravog načina života. Provodi se s učenicima od 1. do 9. razreda osnovnih škola.

Brigu za ostvarenje ovih programa vodi od 24.6.2009. Institut za sport Republike Slovenije Planica.

Od školske godine 2010./20111. ustanovljena je web stranica www.sportmladih.net i objavljen prvo broj glasila Informator.

 

Provedba programa odvija se u koordinaciji 16 regionalnih centara.

Programi se provodi na lokalnoj razini u skladu s mogućnostima. U provedbi sudjeluju škole, vrtići, udruge, sportski klubovi, a rad sa učenicima povjerava se stručnjacima, a sve u skladu sa Zakonom o športu. programi se verificiraju na lokalnoj razini i ostvaruju u suglasju s predstavnicima lokalne zajednice. Osnovni cilj je uključiti što više djece i mladih u sve oblike programskih aktivnosti.

 

Financiranje sportskih programa za djecu i mlade može biti iz nekoliko različitih izvora .

Sredstva iz škola, značajan su dio, no preduvjet ostvarivanja tih sredstava je jasan plan i program škole i ravnatelja ali svakako u koordinaciji sa lokalnom samoupravom.
posvetiti države i roditeljima programa . Značajan izvor financiranja dolazi i od  Ministarstva znanosti, obrazovanja i Instituta za Sport Planica, atu su i sredstva od  raznih sportske udruge  -Zaklada za financiranje sportskih organizacije u Sloveniji . Takva se sredstva dijele na temelju javnog natječaja.

-->