Državna-rezultati » Igre » Pronađi prijatelja

Pronađi prijatelja

Igra-939

Organizacija

Igra se provodi u dvorani

Potrebni rekviziti

Uređaj za reproduciranje glazbe

Sadržaj

Djeca slobodno trče po dvorani na određenu glazbu. Kada trener zaustavi glazbu djeca se moraju zagrliti (u parovima) okrenuta licem jedan prema drugom. Par koji se posljednji zagrli ispada iz igre.

Varijante i metodičke napomene

Djeca se mogu i primiti samo rukama, držati se za jednu ruku, okrenuti se međusobno leđima itd...

Ne smiju se dva puta za redom zagrliti ista djeca.

levitra uk pharmacy