Državna-rezultati » Igre » Pronađi položaj

Pronađi položaj

Igra-938

Organizacija

Igra se provodi u dvorani

Potrebni rekviziti

Def 

Sadržaj

Djeca slobodno trče po dvorani, te na znak trenera moraju zauzeti zadani položaj (sjedni, legni na trbuh ili leđa, stoj na jednoj nozi, čučni, lezi na bok...). Može se igrati na ispadanje, tako da ono dijete koje pogriješi ili zadnje napravi postavljeni zadatak.

Varijante i metodičke napomene

Ova igra se najbolje vodi s defom, jer se na taj način najbolje kontrolira brzina kojom djeca trče. Nakon prestanka udaranja od def djeca se prvo zaustavljaju i čekaju zadatak od strane voditelja, te na taj način kod zahtjevnijih zadataka npr. treba brzo leći na trbuh izbjegnemo nekontrolirana bacanja i mogućnost ozljede nosa, brade itd.

sildenafil uk patent