Vijesti » Znanost kaže » Pretilost kod djece- 2. dio

Pretilost kod djece- 2. dio

Image - Pretilost kod djece- 2. dio

Kako smo i najavili, u drugom dijelu priloga koji se odnosi na pojavu pretilosti kod djece osvrnuti ćemo se na istraživanje Saavedra, J. M. i sur. (2011), objavljeno u Journal of Human Kinetics volume 29/2011, provedeno sa ciljem utvrđivanja primjene šestomjesečnog programa na kinantropometrijske i metaboličke parametre kod pretile djece. Sudionici programa bila su djeca od 8-11 godina i slučajno podijeljena su u tri grupe. Grupu E u kojoj su djeca provodila program tjelesnog vježbanja i to tri treninga tjedno. Trening je sačinjavao 15-20 minuta zagrijavanja, 60-65 minuta aerobnog treninga i 5-10 minuta odmora. Grupu D sačinjavala su djeca koja su provodila program kontroliranog unosa kalorija. Program se odnosio na dnevni unos od maksimalno 1500 kcal i to podijeljenih u pet obroka. Sastav hrane koja se unosila bio je 57% ugljikohidrata, 17% proteina i 26% masti. Grupu E+D sačinjavala su djeca koja su provodila program, kombinaciju E+D.

Svoj su djeci prije programa izmjerene: visina, težina, BMI, opseg struka, opseg boka, odnos struk/bok, količinu masnog tkiva. Također, svoj su djeci mjerene koncentracije kolesterola, HDL, LDL, triglicerida, glukoze, inzulina u krvi te sistolički i dijastolički krvni tlak.

Nakon šest mjeseci programa, grupa D nije zabilježila značajne promjene kod kinantropometrijskih parametara dok je grupa E zabilježila smanjenje BMI i količinu tjelesne masti. Grupa E+D zabilježila je značajna smanjenja u BMI, količini tjelesne masti, tjelesne težine, opsege struka i boka.

Što se tiče metaboličkih parametara, grupa E nije zabilježila značajne promjene niti u jednom parametru, dok je kod grupe D zabilježeno značajno smanjenje u količini triglicerida, HOMA-IR (indeks otpornosti na inzulin), sistolički i dijastolički krvni tlak. Grupa E+D značajno je smanjila količine LDL i povećala HDL kolesterola, i njihovih odnosa (LDL/HDL te TC/HDL).

Rezultatima provedenog istraživanja autori su dokazali kako program koji se odnosi isključivo na vježbanju ili samo na kontroliranom unosu kalorija dovodi samo do promjena, značajnih poboljšanja u pojedinim metaboličkim i kinantropometrijskim varijablama. Ono što su autori dokazali je kako kombinacija unosa kalorija s vježbanjem polučuje značajno veće promjene nego pojedinačni programi i naglašavaju potrebu kombinacije tih programa u poboljšanju metaboličkih i kinantropometrijskih parametara kod pretile djece.

-->