Vijesti » Vijesti iz Saveza » Obrazac B2

Obrazac B2

Image - Obrazac B2

Svi voditelji koji su vodili ekipe školskih športskih društava na završnici državnog prvenstva koje je od 2. do 8. svibnja održano u Gradu Poreču mogu do 31. kolovoza  2012. zatražiti isplatu dnevnica za sudjelovanje na DP-u. Obrasci koji pristignu nakon 31. kolovoza neće se uzimati u obzir.  Ako se obrazac šalje poštom žig na omotnici ne smije biti stariji od 31. kolovoza 2012. godine.

Traženje isplate ostvaruje se ispunjavanjem OBRASCA B2 (popunjavaju voditelji osnovnih i srednjih škola) ili OBRASCA B2-ITR (popunjavaju voditelji škola i Centara za odgoj i obrazovanje učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju (ITR)).

klikni na obrazac za preuzimanje

Preuzmite obrazac  i popunite tražene podatke. Obrazac mora ovjeriti ravnatelj škole. Ovjeren obrazac pošaljite poštom na adresu:

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Sveti Duh 141

10000 Zagreb

 ili pošaljite faksom na broj telefona:

(01)/6126 141.

Vodite računa da obrazac koji šaljete faksom MORA biti ovjeren pečatom i potpisom ravnatelja.

HŠŠS novac uplaćuje na žiro račun škole, a škola ga isplaćuje voditelju. Stoga, osoba koja ispunjava obrazac mora dobro paziti da čitko ispiše broj žiro računa.

HŠŠS će isplatiti iznos od 510 kuna za svakog voditelja koji je vodio jednu ekipu. Voditelju koji je vodio dvije (ili više ekipa) ekipa, HŠŠS će isplatiti samo 510 kuna.

Molimo vas da zahtjeve na obrascu B šaljete što prije i da ne čekate zadnji trenutak. 

-->