Vijesti » Vijesti iz Saveza » Javni natječaj za odabir glavnog tajnika HŠSS-a - OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INTERVJUA

Javni natječaj za odabir glavnog tajnika HŠSS-a - OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INTERVJUA

Image - Javni natječaj za odabir glavnog tajnika HŠSS-a - OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INTERVJUA

 

OBAVIJEST:

Razgovor s kandidatima (intervju) bit će obavljen u PETAK, 03. SRPNJA 2015. godine u prostorijama Hrvatskog školskog sportskog saveza (Lanište 11a) od 11.00 sati.

                                                                Hrvatski školski sportski savez


 

Na temelju članka 48. i 49. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, te odluke Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Glavnog tajnika HŠSS-a raspisuje se:

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 za odabir Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza

  

 I.   Raspisuje se Javni natječaj za odabir Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza na razdoblje od 4 (četiri) godine počevši od dana 06.07.2015. godine.

 II.   Javni natječaj provest će se u razdoblju od 19.06.2015. godine do 06.07.2015. godine.

 III.  Rok za dostavu Ponuda kandidata je 29.06.2015. godine.

 IV. Sve Ponude zaprimljene nakon isteka roka za zaprimanje odbacit će se i neće se razmatrati.

 V.  Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:

 

 

VI.    Uz Ponudu kandidati moraju priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete iz točke V. ovog javnog natječaja i to u ovjerenoj preslici ili originalu, te obvezno uz Ponudu moraju priložiti Životopis. 

Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti je sljedeća:

  1. Domovnica;
  2. Diploma;
  3. Potvrda poslodavca da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina iskustva na takvim ili sličnim rukovodećim pozicijama;
  4. Izjava kandidata da vlada jednim od službenih jezika ISF-a, engleskim,njemačkim ili francuskim;
  5. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
  6. Životopis;

 VII.  Izvršni odbor se obvezuje, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Glavnog tajnika HŠSS-a, donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg kandidata za Glavnog tajnika Hrvatskog školskog sportskog saveza na razdoblje od 4 (četiri) godine, najkasnije do dana 06.07.2015. godine.

 VIII.   

PREDSJEDNIK HŠSS-a

NIKOLA PERKOVIĆ, prof.

PDF icon NATJEČAJ za izbor Glavnog tajnika HŠSS-a (203 KB)

-->