Vijesti » Abeceda univerzalne sportske škole » A - atletika u programu Univerzalne sportske škole

A - atletika u programu Univerzalne sportske škole

Image - A - atletika u programu Univerzalne sportske škole

Atletika uz gimnastiku predstavlja bazičan sport koji ima značajan utjecaj na  razvoj motoričkih sposobnosti. Razne atletske discipline i njima pripadajuće vježbe pogodni su za rad s djecom u dobi od 6 – 10 godina. Atletski su sadržaji po svojoj strukturi bliski  prirodnim oblicima kretanja, a koji djeci omogućavaju usvajanje pravilne tehnike hodanja, trčanja, skokova i bacanja. Ti specifični atletski sadržaji čine bogate strukture gibanja, te su pogodni za uporabu različitih pomagala i sredstava, što sve utječe na čitav niz sposobnosti (koordinacija, ritam, brzina, eksplozivna snaga, ravnoteža, preciznost..) i na taj način povećavamo ukupnu motoričku bazu što omogućava brže i lakše usvajanje motoričkih znanja iz drugih sportova. Opći ciljevi koji se u programu mogu postići korištenjem atletskih sadržaja su svestrano trčanje, različita bacanja i skakanja, a specifični ciljevi se odnose na razvoj brzine trčanja kratkih dionica te aerobne izdržljivosti, kao i poboljšanje eksplozivne snage bacanja i skakanja. Organiziranjem višeboja s atletskim sadržajima kod djece može se zadovoljiti i neki oblik natjecanja u kojem se vidi tko je brži, tko dalje baca i skače, tko brže trči preko prepona i čija štafeta je brža.  Atletika u programu ne predstavlja samo tehnike ovih disciplina (trčanja, skakanja, bacanja) nego različite varijacije ovih motoričkih gibanja što uz upotrebu različite opreme i realizaciju kroz različite forme čini ovaj sport jednim od najvažnijih u provedbi programa Univerzalne sportske škole.

Osnovni elementi atletike koji se trebaju provoditi u sklopu programa USŠ:

Metodičke napomene za atletiku u programu univerzalne sportske škole:

  1. Atletika predstavlja raznolikost pokreta to nisu samo trčanja, skakanja i bacanja u smislu tehnike već se realizacija tih sadržaja provodi u cijelom nizu različitih formi i varijacija (raznovrsna trčanja, skokovi i bacanja) upotrebu različitih rekvizita obruča, prepona, lopti....
  2. U ovoj dobi je jako važno iskoristiti atletske sadržaje za razvoj ritma kod djece (senzibilna faza razvoja). Upotrebom glazbe i različitih rekvizita (obruča, prepona, klupa) možemo višestrano poboljšavati ovu sposobnost.
  3. Organizirati natjecanja u atletici kao poticaj bržeg trčanja, daljeg i višeg skakanja te bacanja u smislu procjene osobnog iskustva i dosega.
  4. Trčanja s maksimalnom brzinom provoditi na kratkim dionicama 20-40 m. S dovoljno dugim pauzama. Raditi na poboljšanju aerobne izdržljivosti te poboljšavati eksplozivnu snagu kroz bacanja i skakanja.
  5. Važna je za razvoj općih koordinacijskih sposobnosti (brzine reakcije, ritma, ravnoteže, prostorne orijentacije i kinestetičke diferencijacije)
  6. Osim osnovnih elemenata tehnika trčanja, skakanja i bacanja za bolju predodžbu atletike možemo koristiti i druge discipline kao što su štafetna trčanja, trčanja s preponama, bacanja s okretima posebnih rekvizita (gume od bicikla, plastične štapove, gumene obruče, spužvaste lopte), skokovi u vis opkoračnom (Stradle) tehnikom.

Stjepan Crnokić, prof.

-->