Vijesti » Školski sport u svijetu » Školski sport u Engleskoj

Školski sport u Engleskoj

Image - Školski sport u Engleskoj

U Engleskoj se od 2002. godine provodi nekoliko nacionalnih programa s ciljem razvoja i povećanja uključenosti školske djece u nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i školski šport pod zajedničkim nazivom „The national PE, School Sport and Club Links strategy”. (Department for Education and Skills, DfES), Department for Culture, Media and Sport, DCMS, 2005) Jedan od programa je i „School Sport Partnership Programme” u koji je uključeno više od 21.000 osnovnih škola u Engleskoj. Kao rezultat provedbe tog programa svake godine analiziraju se različiti pokazatelji školskoga športa u Engleskoj te je objavljeno više dokumenata pod nazivom „School Sport Survay”. (Department for children, schools and families, DCSF, 2007)

Pogledajte izjave učitelja i učenika o programima koji se provode

Prije pokretanja programa „School Sport Partnership Programme” u Engleskoj je svega oko 25% školske djece bilo uključeno u nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i školski šport. U školskoj 2003/2004. godini program je obuhvaćao 8.105 škola i uključenost školske djece u nastavu tjelesne i zdravstvene kulture (2 sata tjedno) i dodatni sat školskoga športa u tim školama iznosila je 62% učenika.

U školskoj godini 2006/2007. u program je bilo uključeno 21.745 škola i u program je bilo uključeno 86% učenika čime je dostignut strateški cilj o uključivanju 85% učenika u nastavu tjelesne

i zdravstvene kulture i školski šport. U školskoj godini 2006/2007, najpopularniji školski šport u Engleskoj je bio nogomet.

U čak 98% škola postojala je nogometna sekcija. Slijede atletika sa sekcijama u 92% škola te kriket sa sekcijama u 89% škola. U međurazrednim školskim športskim natjecanjima, sudjelovalo je čak 71% svih učenika, a 37% učenika je sudjelovalo na međuškolskim športskim natjecanjima. Škole u Engleskoj nude prosječno čak 16 različitih športskih sekcija, a svaka škola u prosjeku ima ostvarenu suradnju sa 6 različitih športskih klubova. (DCSF, 2007)

CHELSEA FC UK SOCCER SCHOOLS

 

-->